Mgr Magdalena Wulczyńska

zajmuje się literaturą polskiego pogranicza wschodniego, związkami polsko-litewsko-ukraińsko-białoruskimi, literaturą i kulturą mniejszości narodowych. Do obszaru jej zainteresowań należą także literatura modernizmu i religioznawstwo. Urodzona w 1984 roku, studia polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła w 2008 roku po obronie pracy magisterskiej zatytułowanej: Lietuvorauda. Studium o Anafielas Józefa Ignacego Kraszewskiego. W latach 2007-2009 studia ukrainistyczne na UJ. Od 2008 roku doktorantka Katedry Kultury Literackiej Pogranicza wydziału Polonistyki UJ. Pracuje nad dysertacją, której tematem jest obecność pisarzy litewskich i ruskich w Krakowie w dobie autonomii.