Doktoranci

promotor prof. dr hab. Andrzej Romanowski:

  • mgr Magdalena Wulczyńska, Poeci litewsko-ruscy w młodopolskim Krakowie

 

promotor prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki

  • mgr Greta Lemanaitė, Twórczość Józefa Albina Herbaczewskiego (Juoazasa Albinasa Herbačiauskasa)