mgr Kamil Pecela

Badacz życia kulturalnego Wilna w dwudziestoleciu międzywojennym, kultury i literatury Litwy oraz relacji litewsko-polskich. Urodzony w 1984 roku, studia z zakresu filologii polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 2008 roku, po obronie pracy magisterskiej pt.: „Obrazy świata w Dolinie Issy Czesława Miłosza". Od 2008 roku doktorant Katedry Kultury Literackiej Pogranicza wydziału Polonistyki UJ. Wielokrotnie przebywał na Litwie (Wilno, Kłajpeda) w ramach różnych stypendiów i wyjazdów naukowych. Stypendysta rządu Litwy. Tłumacz i dydaktyk. Obecnie pracuje nad dysertacją, której przedmiotem jest postać Rapolasa Mackonisa (Rafała Mackiewicza).

Publikacje:

„Za garść wierszy" [jako współautor], Opole: Stowarzyszenia Młodych Poetow, 2003

„Ego", Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2004.