prof. dr hab. Andrzej Romanowski

Absolwent filologii polskiej UJ, wychowanek prof. Tomasza Weissa. Zatrudniony w r. 1974 na UJ jako asystent, doktoryzował się w r. 1982, a habilitował w r. 1999. Profesor nadzwyczajny UJ od r. 2002, profesor tytularny od r. 2004, honorowy profesor zwyczajny od r. 2019. W latach 2003-2021 kierował Katedrą Kultury Literackiej Pogranicza. Od r. 2003 jest redaktorem naczelnym Polskiego Słownika Biograficznego. Publicysta, były członek redakcji „Tygodnika Powszechnego", współpracownik „Gazety Wyborczej", od r. 2020 stały felietronista tygodnika “Przegląd”. Często uprawia eseistykę historyczną i polityczną. Autor, współautor, lub edytor m. in. książek: Jan Kasprowicz, Wrocław 1978; Przed złotym czasem, Kraków 1990; Rozkwitały pąki białych róż. Wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach, Warszawa 1990;  Skrzydlate słowa – pod kierunkiem i we współpracy z Henrykiem Markiewiczem (kolejne serie: 1990, 1998, 2005, 2007, 2012); „Pokój z Sowietami spiszem bagnetami!". Antologia poezji patriotyczno-wojennej lat 1918-1922, Kraków 1994 - wspónie z Adamem Rolińskim; Młoda Polska wileńska, Kraków 1999; Ludzie tamtego czasu, Kraków 2000; Podróż na wschód, Kraków 2000, wyd. II: 2006; Jak oszukać Rosję? Losy Polaków od XVIII do XX wieku, Kraków 2002; Pozytywizm na Litwie, Kraków 2003; Prawdziwy koniec Rzeczy Pospolitej, Kraków 2007; Rozkosze lustracji, Kraków 2007; Polski Słownik Biograficzny. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Kraków 2010; Wielkość i upadek „Tygodnika Powszechnego" oraz inne szkice, Kraków 2011, Eugeniusz Kwiatkowski, Radom 2014, Tak, jestem córką Jakuba Bermana [wywiad z Lucyną Tychową], Kraków 2016, Wschodnim pograniczem literatury polskiej. Od średniowiecza do oświecenia, Kraków 2018, Antykomunizm, czyli upadek Polski, Kraków 2019, Pamięć gromadzi prochy. Szkice historyczne i osobiste, Kraków 2021.

Wydał Starym szlakiem i inne wiersze Józefa Mączki (2009), opracował wybory publicystyki Adama Michnika (Diabeł naszego czasu, 1995) i Józefy Hennelowej (Votum separatum, 2000).

Autor artykułów i szkiców m.in.:

Ruskie płuco literatury polskiej [w:] Na pograniczach literatury, red. J. Fazan. K. Zajas, Kraków 2012; 
Posłowie [w:] Zygmunt Blumenfeld, Dzienniki zesłańca i żołnierza, oprac. Henryk Markiewicz, Kraków 2013. 

Wilno i Połock. Dwa ośrodki kultury polskiej na progu XIX wieku [w:] Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego. Zbiór studiów, red. I. Fedorowicz, M. Dawlewicz, K. Geben, Vilnius 2021.

 

e-mail: andrzej.romanowski@uj.edu.pl