Pozostałe publikacje książkowe

Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego . Analizy i obrazy, oprac. Vytautas Ališauskas i in.,  przekł. Paweł Bukowiec, Beata Kalęba, Beata Piasecka, Universitas, Kraków 2006, 2 wyd. 2011.