Klub Litewski

Celem działalności Klubu Litewskiego jest przybliżenie społeczności akademickiej oraz krakowskiej szeroko pojętej kultury litewskiej z wyłączeniem spraw politycznych. W programie spotkań przewidziane są wykłady i dyskusje dotyczące aktualnych wydarzeń kulturalnych na Litwie, omówienia najnowszej literatury litewskiej, spotkania z autorami, prezentacje filmów oraz spektakli teatralnych, dzieł muzycznych, przegląd litewskiej prasy, pokazy slajdów z podróży na Litwę, analizy tekstów źródłowych.

Klub Litewski działa przy studenckim Kole Wschodnim, jego koordynatorką jest lektor języka litewskiego na UJ mgr Greta Lemanaitė-Deprati.