Archiwum

Kultura Litwy, autorska propozycja dydaktyczna naszej Katedry, istniała kilka lat jako specjalność w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska. Jej absolwenci – są już wśród nich osoby ze stopniem naukowym doktora - tworzą dziś bodaj pierwsze pokolenie polskiej inteligencji, dla którego Litwa jest zarazem naprawdę bliska i naprawdę obca. Bliska, bo dobrze znają jej język i kulturę, także polską. Obca, bo umieją patrzeć na Litwę jak na niepodległe państwo niepodległego narodu, a nie część utraconych Kresów.

Ze względu na niewystarczające zainteresowanie rekrutacja na naszą specjalność została wstrzymana. Wierzymy, że nie na długo.